Không có ảnh

Hán 4_Bài 13_bài văn 2 _ 找 钱

Tháng Mười 21, 2019 Phạm Hồng Tiến 0

找 钱 Zhǎoqián Trả tiền 下班以后,天都快黑了 ,我想顺便买点菜带回家,就向一个菜摊走去。 Xiàbān yǐhòu, tiān dū kuài hēile , wǒ xiǎng shùnbiàn mǎidiǎn cài dài huí jiā, jiù xiàng yīgè […]