Không có ảnh

Hán 4_Bài 11_bài văn 2 _ 去做客

Tháng Mười 21, 2019 Phạm Hồng Tiến 0

去做客 qù zuòkè Làm khách 昨天我们到田芳家去做客。 Zuótiān wǒmen dào tián fāng jiā qù zuòkè. Hôm qua chúng tôi đến nhà Điền Phương làm khách 去的时候,雨下得很大,不过我们一到田芳家雨就停了。 […]

Không có ảnh

Hán 6_Bài 16_bài văn 2 _ 从心里说一声“对不起”

Tháng Mười 6, 2019 Phạm Hồng Tiến 0

从心里说一声“对不起” Cóng xīnlǐ shuō yīshēng “duìbùqǐ” Từ trong lòng nói một câu “Xin lỗi” 记得我出国前,一位好心的朋友告诉我:“到了国外,不要轻易说‘对不起’,要是出了交通事故或遇到什么麻烦事, 你先说了 ‘对不起’的话,就说明你自己先承认了错误,警察一定会罚你。” Jìdé wǒ chūguó qián, yī wèi hǎoxīn de […]