Không có ảnh

Hán 6_Bài 20 _ 什么最重要

Tháng Mười Một 10, 2019 Phạm Hồng Tiến 0

什么最重要 Cái gì quan trọng nhất 彭艺云是在英国留学的中国学生。 Péngyìyún shì zài yīngguó liúxué de zhōngguó xuéshēng. Bành Nghệ Vân là du học sinh người Trung du […]

Không có ảnh

Hán 6_Bài 19 _ 无声的泪

Tháng Mười Một 3, 2019 Phạm Hồng Tiến 0

无声的泪 Wúshēng de lèi Bài 19: Giọt nước mắt không lời. 多年前的一场意外,使我由正常人变成了一个残疾人,其中的人情冷暖常常让我流泪。 Duōnián qián de yī chǎng yìwài, shǐ wǒ yóu zhèngcháng rén biàn chéngle […]