STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 22/25

Time is on your side when you own shares of superior companies.

You can afford to be patient—even if you missed Wal-Mart in the first five years, it was a great stock to own in the next five years.

Time is against you when you own options.

Thời gian đứng về phía bạn khi sở hữu cổ phần của những công ty lớn.

Hãy luôn kiên nhẫn – ngay cả khi bạn bị lỡ mất cơ hội mua Wal- Mart trong năm năm đầu, thì trong năm năm sau nó vẫn là cổ phiếu đem lại lợi nhuận cao cho bạn.

Thời gian sẽ không ủng hộ bạn nếu đầu tư vào những hợp đồng quyền chọn.

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 21/25

If you don’t study any companies, you have the same success buying stocks as you do in a poker game if you bet without looking at your cards.

Nếu bạn không nghiên cứu về bất cứ công ty nào, thì thành công trong việc mua cổ phiếu của bạn cũng giống như khả năng thắng khi chơi một ván bài mà chỉ đoán và không nhìn vào những quân bài của mình.

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 20/25

If you study 10 companies, you’ll find 1 for which the story is better than expected.

If you study 50, you’ll find 5.

There are always pleasant surprises to be found in the stock market—companies whose achievements are being overlooked on Wall Street.

Nếu nghiên cứu 10 công ty, bạn sẽ thấy ít nhất có một công ty có tình trạng tốt hơn kỳ vọng.

Vậy nếu nghiên cứu 50 công ty, thì sẽ có 5 công ty như vậy.

Thị trường chứng khoán luôn có những bất ngờ thú vị – những cổ phiếu bị các chuyên gia ở Phố Wall bỏ qua lại là những cổ phiếu làm nên kỳ tích.

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 19/25

Nobody can predict interest rates, the future direction of the economy, or the stock market.

Dismiss all such forecasts and concentrate on what’s actually happening to the companies in which you’ve invested.

Không ai có thể đoán trước được tỷ lệ lãi suất, chiều hướng tương lai của nền kinh tế, hay của thị trường chứng khoán.

Vậy nên hãy gạt bỏ những dự đoán đó và chỉ tập trung vào thực tế đang diễn ra tại công ty mà bạn đầu tư vào.

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 18/25

There is always something to worry about. Avoid weekend thinking and ignore the latest dire predictions of the newscasters.

Sell a stock because the company’s fundamentals deteriorate, not because the sky is falling.

Luôn có những điều phải lo lắng về khoản đầu tư của bạn, nhưng đừng nghĩ tới và hãy bỏ qua những tiên đoán bi thảm cuối cùng của các phát thanh viên.

Dù bất cứ chuyện gì xảy ra bạn cũng chỉ nên bán cổ phiếu khi những nền tảng cơ bản của công ty giảm giá trị chứ không phải bởi vì bầu trời đang sụp xuống.

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 17/25

Everyone has the brainpower to make money in stocks.

Not everyone has the stomach.

If you are susceptible to selling everything in a panic, you ought to avoid stocks and stock mutual funds altogether.

Mọi nguời đều có khả năng tư duy để kiếm tiền từ đầu tư cổ phiếu.

Nhưng không phải ai cũng muốn.

Nếu bạn dễ bị ảnh hưởng với việc bán mọi thứ trong cơn hoảng loạn, tốt nhất là nên tránh cả cổ phiếu và quỹ tương hỗ cổ phiếu.

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 16/25

A stock-market decline is as routine as a January blizzard in Colorado. If you’re prepared, it can’t hurt you.

A decline is a great opportunity to pick up the bargains left behind by investors who are fleeing the storm in panic.

Thị trường chứng khoán sụt giảm chỉ là hiện tượng thường ngày, Nếu bạn chuẩn bị sẵn sàng, nó không thể làm tổn thương bạn.

Sự sụt giảm là một cơ hội tuyệt vời để kiếm được món hời bỏ lại phía sau bởi các nhà đầu tư đang chạy trốn cơn bão trong hoảng loạn.

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 15/25

In every industry and every region of the country, the observant amateur can find great growth companies long before the professionals have discovered them.

Trong mỗi ngành nghề và mỗi vùng miền của đất nước, nhà đầu tư nghiệp dư nếu có óc quan sát có thể tìm ra những công ty tăng trưởng xuất sắc trước khi những nhà đầu tư chuyên nghiệp có thể tìm ra.

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 14/25

If you invest $1,000 in a stock, all you can lose is $1,000, but you stand to gain $10,000 or even $50,000 over time if you’re patient.

The average person can concentrate on a few good companies, while the fund manager is forced to diversify.

By owning too many stocks, you lose this advantage of concentration.

It only takes a handful of big winners to make a lifetime of investing worthwhile.

Nếu đầu tư 1.000 đô-la vào một cổ phiếu, tối đa bạn chỉ mất 1.000 đô-la, nhưng qua thời gian, bạn có thể thu được 10.000 đô-la hoặc thậm chí 50.000 đô-la nếu kiên trì.

Người bình thường có thể tập trung vào một số ít công ty làm ăn tốt, trong khi nhà quản lý quỹ lại buộc phải đa dạng hoá.

Nếu nuôi quá nhiều cổ phiếu, bạn sẽ mất đi cơ hội tập trung này.

Bạn chỉ cần chọn ra một số công ty thật tốt thì khoản đầu tư của bạn mới có giá trị thật sự.

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 13/25

If you’re thinking about investing in a troubled industry, buy the companies with staying power.

Also, wait for the industry to show signs of revival.

Buggy whips and radio tubes were troubled industries that never came back.

Nếu bạn có ý định đầu tư vào một ngành nghề đang gặp khó khăn, hãy mua cổ phiếu của những công ty có khả năng vượt qua thử thách.

Đồng thời, hãy đợi khi nào ngành nghề đó có dấu hiệu phục hồi.

Xe ngựa kéo và đèn radio là những ngành sản xuất gặp khó khăn và không bao giờ phục hồi trở lại.