Chuyên mục lưu trữ: Chứng khoán

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 25/25

In the long run, a portfolio of well-chosen stocks and/or equity mutual funds will always outperform a portfolio of bonds or a money-market account.

In the long run, a portfolio of poorly chosen stocks won’t outperform the money left under the mattress.

Về lâu dài, danh mục đầu tư với những cổ phiếu và/hoặc các quỹ tương hỗ vốn cổ phần được lựa chọn kỹ càng sẽ luôn thắng thế so với danh mục đầu tư với trái phiếu hay một tài khoản trên thị trường tiền tệ.

Về lâu dài, một danh mục đầu tư bất cẩn khi lựa chọn sẽ không có tiềm năng đem lại lợi nhuận.

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 24/25

Among the major stock markets of the world, the U.S. market ranks eighth in total return over the past decade.

You can take advantage of the faster-growing economies by investing some portion of your assets in an overseas fund with a good record.

Trong số những thị trường chứng khoán lớn trên thế giới, thì thị trường của Mỹ chỉ đứng thứ tám về tổng doanh thu trong cả thập kỷ qua.

Bạn có thể tận dụng cơ hội đầu tư vào những nền kinh tế phát triển nhanh hơn bằng cách đầu tư một phần tài sản của mình vào một quỹ nào đó ở nước ngoài có lịch sử phát triển tốt.

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 23/25

If you have the stomach for stocks, but neither the time nor the inclination to do the homework, invest in equity mutual funds.

Here, it’s a good idea to diversify.

You should own a few different kinds of funds, with managers who pursue different styles of investing: growth, value, small companies, large companies, etc.

Investing in six of the same kind of fund is not diversification.

The capital-gains tax penalizes investors who do too much switching from one mutual fund to another.

If you’ve invested in one fund or several funds that have done well, don’t abandon them capriciously. Stick with them.

Nếu bạn muốn đầu tư cổ phiếu mà không phải mất nhiều thời gian hay công sức để nghiên cứu nó, cách tốt nhất là hãy đầu tư vào quỹ tương hỗ cổ phiếu.

Trong trường hợp này, bạn nên thực hiện phương thức đa dạng hóa.

Hãy đầu tư vào một số loại quỹ khác nhau có những nhà quản lý theo đuổi các phong cách đầu tư khác nhau: cổ phiếu tăng trưởng, cổ phiếu giá trị, các công ty nhỏ, công ty lớn, v.v..

Đầu tư vào sáu quỹ cùng loại không phải là cách thức đầu tư đa dạng hoá.

Chuyển từ quỹ tương hỗ này sang quỹ tương hỗ khác sẽ khiến bạn bất lợi vì phải nộp thuế lãi vốn.

Nếu một hoặc một vài quỹ mà bạn đầu tư có tình hình kinh doanh tốt, thì không nên bỏ dở những cổ phiếu đó giữa chừng, hãy trung thành với chúng.

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 22/25

Time is on your side when you own shares of superior companies.

You can afford to be patient—even if you missed Wal-Mart in the first five years, it was a great stock to own in the next five years.

Time is against you when you own options.

Thời gian đứng về phía bạn khi sở hữu cổ phần của những công ty lớn.

Hãy luôn kiên nhẫn – ngay cả khi bạn bị lỡ mất cơ hội mua Wal- Mart trong năm năm đầu, thì trong năm năm sau nó vẫn là cổ phiếu đem lại lợi nhuận cao cho bạn.

Thời gian sẽ không ủng hộ bạn nếu đầu tư vào những hợp đồng quyền chọn.

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 21/25

If you don’t study any companies, you have the same success buying stocks as you do in a poker game if you bet without looking at your cards.

Nếu bạn không nghiên cứu về bất cứ công ty nào, thì thành công trong việc mua cổ phiếu của bạn cũng giống như khả năng thắng khi chơi một ván bài mà chỉ đoán và không nhìn vào những quân bài của mình.

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 20/25

If you study 10 companies, you’ll find 1 for which the story is better than expected.

If you study 50, you’ll find 5.

There are always pleasant surprises to be found in the stock market—companies whose achievements are being overlooked on Wall Street.

Nếu nghiên cứu 10 công ty, bạn sẽ thấy ít nhất có một công ty có tình trạng tốt hơn kỳ vọng.

Vậy nếu nghiên cứu 50 công ty, thì sẽ có 5 công ty như vậy.

Thị trường chứng khoán luôn có những bất ngờ thú vị – những cổ phiếu bị các chuyên gia ở Phố Wall bỏ qua lại là những cổ phiếu làm nên kỳ tích.

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 19/25

Nobody can predict interest rates, the future direction of the economy, or the stock market.

Dismiss all such forecasts and concentrate on what’s actually happening to the companies in which you’ve invested.

Không ai có thể đoán trước được tỷ lệ lãi suất, chiều hướng tương lai của nền kinh tế, hay của thị trường chứng khoán.

Vậy nên hãy gạt bỏ những dự đoán đó và chỉ tập trung vào thực tế đang diễn ra tại công ty mà bạn đầu tư vào.

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 18/25

There is always something to worry about. Avoid weekend thinking and ignore the latest dire predictions of the newscasters.

Sell a stock because the company’s fundamentals deteriorate, not because the sky is falling.

Luôn có những điều phải lo lắng về khoản đầu tư của bạn, nhưng đừng nghĩ tới và hãy bỏ qua những tiên đoán bi thảm cuối cùng của các phát thanh viên.

Dù bất cứ chuyện gì xảy ra bạn cũng chỉ nên bán cổ phiếu khi những nền tảng cơ bản của công ty giảm giá trị chứ không phải bởi vì bầu trời đang sụp xuống.

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 17/25

Everyone has the brainpower to make money in stocks.

Not everyone has the stomach.

If you are susceptible to selling everything in a panic, you ought to avoid stocks and stock mutual funds altogether.

Mọi nguời đều có khả năng tư duy để kiếm tiền từ đầu tư cổ phiếu.

Nhưng không phải ai cũng muốn.

Nếu bạn dễ bị ảnh hưởng với việc bán mọi thứ trong cơn hoảng loạn, tốt nhất là nên tránh cả cổ phiếu và quỹ tương hỗ cổ phiếu.

STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 16/25

A stock-market decline is as routine as a January blizzard in Colorado. If you’re prepared, it can’t hurt you.

A decline is a great opportunity to pick up the bargains left behind by investors who are fleeing the storm in panic.

Thị trường chứng khoán sụt giảm chỉ là hiện tượng thường ngày, Nếu bạn chuẩn bị sẵn sàng, nó không thể làm tổn thương bạn.

Sự sụt giảm là một cơ hội tuyệt vời để kiếm được món hời bỏ lại phía sau bởi các nhà đầu tư đang chạy trốn cơn bão trong hoảng loạn.