Không có ảnh

Hán 6_Bài 14_bài văn 4 _ 误会

Tháng Chín 30, 2019 Phạm Hồng Tiến 0

误会 Wùhuì Hiểu lầm 新学年开始, Xīn xuénián kāishǐ, Bắt đầu vào năm học mới. 我们高年级学生去车站迎接新同学。 Wǒmen gāo niánjí xuéshēng qù chēzhàn yíngjiē xīn tóngxué. Chúng […]