Hán 5_Bài 7_bài văn 1 _成语故事

第七课:成语故事
Dì qī kè: Chéngyǔ gùshì
Câu chuyện thành ngữ
滥竽充数
Lànyúchōngshù
Làm giả ăn thật
中国古代有一种乐器,
Zhōngguó gǔdài yǒuyī zhǒng yuèqì,
thời cổ đại Trung Quốc có một loại nhạc cụ
叫做竽,
Jiàozuò yú,
gọi là khèn.
吹出来的声音很好听。
Chuī chūlái de shēngyīn hěn hǎotīng.
Âm thanh của nó phát ra nghe rất hay.
国王特别爱听。
Guówáng tèbié ài tīng.
Quốc vương rất thích nghe.
国王有三百个吹竽的人。
Guówáng yǒu sānbǎi gè chuī yú de rén.
Quốc vương có 300 người thổi khèn.
他喜欢听合奏,
Tā xǐhuān tīng hézòu,
Ông ta thích nghe hợp tấu
总是让这三百人一齐吹竽,
Zǒng shì ràng zhè sānbǎi rén yīqí chuī yú,
Lúc nào cũng bắt 300 người này cùng thổi khèn một lúc.
优美的音乐让他听得入迷。
Yōuměi de yīnyuè ràng tā tīng dé rùmí.
bản nhạc hay khiến cho ông ta say xưa.
一天,一个叫南郭先生的人抱着一个竽来见国王,
Yītiān, yīgè jiào nánguō xiānshēng de rén bàozhe yīgè yú lái jiàn guówáng,
có một hôm, có một người tên là Nam Quách tiên sinh ôm một cái khèn đi đến gặp Quốc vương.
吹牛说:
Chuīniú shuō:
bốc phét rằng:
“我也会吹竽,吹得不比他们中的任何一位差。”
“Wǒ yě huì chuī yú, chuī dé bùbǐ tāmen zhōng de rènhé yī wèi chā.”
Thảo dân cũng biết thổi khèn, thổi không kém bất cứ ai có mặt ở đây”
国王相信了他的话,
Guówáng xiāngxìnle tā dehuà,
Quốc vương đã tin lời ông ta nói.
就收下了他,
Jiù shōu xiàle tā,
liền thu nhận ông ta.
叫人给他吃的穿的。
Jiào rén gěi tā chī de chuān de.
Sai người đem cái ăn cái mặc cho ông ấy.
南郭先生一点儿也不客气,
Nánguō xiānshēng yīdiǎn er yě bù kèqì,
Nam Quách tiên sinh không khách sáo chút nào.
专要好的吃,专挑好的穿,
Zhuān yàohǎo de chī, zhuān tiāo hǎo de chuān,
chỉ chọn đồ ngon để ăn, chọn đồ tốt để mặc.
却把竽丢在一边。
Què bǎ yú diū zài yībiān.
Nhưng lại quăng khèn sang một bên.
原来他根本不会吹竽。
Yuánlái tā gēnběn bù huì chuī yú.
thì ra ông ta hoàn toàn không biết thổi khèn.
每到合奏的时候,
Měi dào hézòu de shíhòu,
mỗi khi đến lúc hợp tấu.
南郭先生就坐在乐队里,
Nánguō xiānshēng jiùzuò zài yuèduì lǐ,
Nam Quách tiên sinh liền ngồi vào giữa dàn nhạc.
做出一副吹竽的样子,
Zuò chū yī fù chuī yú de yàngzi,
Làm ra dáng vẻ thổi khèn.
骗过国王,
Piànguò guówáng,
Qua mắt Quốc vương.
就这样一天天地混饭吃。
Jiù zhèyàng yī tiāntiān dì hùn fàn chī.
cứ như thế từng ngày từng ngày một trà trộn vào kiếm miếng ăn.
后来国王死了,
Hòulái guówáng sǐle,
Sau đó Quốc vương mất.
他的儿子当了国王。
Tā de érzi dāngle guówáng.
Con trai của ông ấy lên làm Quốc vương.
新国王也喜欢听吹竽。
Xīn guówáng yě xǐhuān tīng chuī yú.
Vua mới cũng thích nghe thổi khèn.
不过,
Bùguò,
có điều.
跟他父亲不一样的是,
Gēn tā fùqīn bù yīyàng de shì,
điều khác giữa ông ấy và cha ông ấy là
他爱听独奏,
Tā ài tīng dúzòu,
Ông ta thích nghe độc tấu.
不喜欢听合奏。
Bù xǐhuān tīng hézòu.
Không thích nghe hợp tấu
这可吓坏了南郭先生,
Zhè kě xià huàile nánguō xiānshēng,
điều này thật sự khiến cho Nam Quách tiên sinh sợ phát khiếp.
他觉得自己再也混不下去了,
Tā juédé zìjǐ zài yě hùn bù xiàqùle,
Ông ấy cảm thấy mình không thể tiếp tục trà trộn vào được nữa.
就偷偷地溜走了。
Jiù tōutōu de liū zǒule.
liền lén lút trốn đi mất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *