Hán 5_Bài 7_bài văn 2 _自相矛盾

自相矛盾
zì xiāng máodùn
Mâu thuẫn với nhau.
从前,
Cóngqián,
Ngày xửa ngày xưa
有个卖矛又卖盾的人,
Yǒu gè mài máo yòu mài dùn de rén,
có một người vừa bán giáo vừa bán khiên.
为了吸引顾客,
Wèile xīyǐn gùkè,
vì thu hút khách hàng.
高声叫卖:
Gāo shēng jiàomài:
lớn tiếng rao bán:
“快来看,快来瞧,
“Kuài lái kàn, kuài lái qiáo,
Mau đến nhìn, mau đến xem.
快来买我的盾和矛!”
Kuài lái mǎi wǒ de dùn hé máo!”
Mau đến mua khiên và giáo của tôi.
他先举起自己的盾说:
Tā xiān jǔ qǐ zìjǐ de dùn shuō:
Đầu tiên ông ta giơ khiên của mình lên và nói:
“我的盾特别坚固,
“Wǒ de dùn tèbié jiāngù,
Khiên của tôi vô cùng kiên cố,
不管用什么锋利的矛去刺,都刺不透!”
Bùguǎn yòng shénme fēnglì de máo qù cì, dōu cì bù tòu!”
bất kể dùng lá chắn sắc nhọn thế nào để đâm đều đâm không thủng.
接着,
Jiēzhe,
tiếp theo
他又大声喊:
Tā yòu dàshēng hǎn:
Ông ta lại lớn tiếng hô lên.
“快来瞧,快来看,
“Kuài lái qiáo, kuài lái kàn,
Mau đến coi, mau đến xem.
不锋利不要钱!”
Bù fēnglì bùyào qián!”
Không sắc bén không lấy tiền.
一边喊一边又举起自己的矛,大声说:
Yībiān hǎn yībiān yòu jǔ qǐ zìjǐ de máo, dàshēng shuō:
một bên hô to một bên giơ cây giáo của mình lên, nói lớn rằng:
“你们再看看我的矛,
“Nǐmen zài kàn kàn wǒ de máo,
Mọi người tiếp tục xem cây giáo của tôi.
它锋利无比,
Tā fēnglì wúbǐ,
nó vô cùng sắc bén.
不管多么坚固的盾,
Bùguǎn duōme jiāngù de dùn,
bất luận lá chắn có chắc chắn như thế nào chăng nữa.
它都刺得透!”
Tā dōu cì dé tòu!”
nó đều có thể đâm thủng được.
站在旁边的人听了他的话,
Zhàn zài pángbiān de rén tīngle tā dehuà,
những người đứng ở cạnh sau khi nghe ông ta nói xong.
觉得很可笑。
Juédé hěn kěxiào.
cảm thấy rất buồn cười.
其中一个人站出来问他:
Qízhōng yīgè rén zhàn chūlái wèn tā:
một người trong số đó đứng ra hỏi vặn lại ông ta.
“既然你的盾坚固得什么也刺不透,
“Jìrán nǐ de dùn jiāngù dé shénme yě cì bù tòu,
Đã như lá chắn của ông kiên cố không có cái gì đâm thủng được nó.
你的矛又锋利得什么都刺得透,
Nǐ de máo yòu fēnglì dé shénme dōu cì dé tòu,
Giáo của ông lại sắc bén không có cái gì nó không đâm thủng được.
那么,请问,
Nàme, qǐngwèn,
vậy thì, thử hỏi.
用你的矛去刺你的盾,
Yòng nǐ de máo qù cì nǐ de dùn,
lấy giáo của ông đi đâm khiên của ông
结果会怎么样呢?”
Jiéguǒ huì zěnme yàng ne?”
kết quả sẽ ra sao đây?
这个卖矛和盾的人,
Zhège mài máo hé dùn de rén,
người vừa bán giáo vừa bán lá chắn này,
被问得说不出话来。
Bèi wèn dé shuō bu chū huà lái.
bị hỏi thì không nói được câu nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *