Hán 5_Bài 7_bài văn 3 _ 刻舟求剑

刻舟求剑
Kèzhōu qiújiàn
Khắc thuyền tìm kiếm
从前,
Cóngqián,
Ngày xưa
有一个人坐船过河,
Yǒuyī gèrén zuò chuánguò hé,
có một người đi thuyền qua sông
船走到河中间的时候,
Chuán zǒu dào hé zhōngjiān de shíhòu,
Lúc thuyền đến giữa sông.
不小心把身上带的剑掉到河里去了。
Bù xiǎoxīn bǎ shēnshang dài de jiàn diào dào hé lǐ qùle.
Không cẩn thận làm rơi cây kiếm ở bên mình xuống dưới sông.
他马上在船上刻了一个记号,
Tā mǎshàng zài chuánshàng kèle yīgè jìhào,
Ông ta ngay lập tức đánh dấu ở trên thuyền.
还自言自语地说:
Hái zì yán zì yǔ de shuō:
Còn lẩm bẩm nói rằng.
“我的剑就是从这儿掉到河里去的。”
“Wǒ de jiàn jiùshì cóng zhè’er diào dào hé lǐ qù de.”
Cây kiếm của mình chính là từ chỗ này rơi xuống dưới sông.
船在河里走了好久,
Chuán zài hé lǐ zǒule hǎojiǔ,
thuyền đi rất lâu ở trên sông.
终于到了岸边。
Zhōngyú dàole àn biān.
cuối cùng vào đến bờ.
这个人急忙从船上刻着记号的地方跳下水去,
Zhège rén jímáng cóng chuánshàng kèzhe jìhào dì dìfāng tiào xiàshuǐ qù,
Người đó vội vàng nhảy xuống nước từ chỗ khắc dấu ở trên thuyền.
找他的剑。
Zhǎo tā de jiàn.
để tìm thanh kiếm của ông ấy.
你想,他怎么能找到他的剑呢?
Nǐ xiǎng, tā zěnme néng zhǎodào tā de jiàn ne?
bạn nghĩ thử xem, ông ta làm sao có thể tìm được cây kiếm của ông ta chứ?
这也是中国一个很有名的成语故事,
Zhè yěshì zhōngguó yīgè hěn yǒumíng de chéngyǔ gùshì,
Đây cũng là một câu chuyện thành ngữ rất nổi tiếng của Trung Quốc.
名字叫“刻舟求剑”。
Míngzì jiào “kèzhōuqiújiàn”.
Tên gọi là “khắc thuyền tìm kiếm”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *