Hán 5_Bài 8_bài văn 2 _ 等待

等待
Děngdài
Chời đợi
半个月前,
Bàn gè yuè qián,
Cách đây nửa tháng.
我和男朋友吵了一架,
Wǒ hénán péngyǒu chǎole yī jià,
Tôi và bạn trai cãi nhau một trận.
到现在我们都不说话,
Dào xiànzài wǒmen dōu bù shuōhuà,
đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa ai nói chuyện với ai.
我心里很难过。
Wǒ xīnlǐ hěn nánguò.
Trong lòng tôi rất buồn.
原因是我们对一件事的看法不同。
Yuányīn shì wǒmen duì yī jiàn shì de kànfǎ bùtóng.
Nguyên nhân là chúng tôi có quan điểm bất đồng về một việc
他觉得这件事他做得对,
Tā juédé zhè jiàn shì tā zuò dé duì,
Anh ấy cảm thấy việc này anh ấy làm là đúng.
可我觉得自己也没有错。
Kě wǒ juédé zìjǐ yě méiyǒu cuò.
Nhưng mà tôi cảm thấy mình cũng không sai.
我们各自坚持自己的看法,
Wǒmen gèzì jiānchí zìjǐ de kànfǎ,
Chúng tôi ai nấy đều kiên trì cách nhìn của mình.
互不相让。
Hù bù xiāngràng.
Không ai nhường ai.
我这个人平时很随和,
Wǒ zhège rén píngshí hěn suíhe,
Con người tôi thường ngày rất dễ tính.
可这件事我觉得不能让步。
Kě zhè jiàn shì wǒ juédé bùnéng ràngbù.
Nhưng việc này tôi cảm thấy không thể nhượng bộ.
半个月了,
Bàn gè yuèle,
Đã nửa tháng rồi.
我很想跟他和好,
Wǒ hěn xiǎng gēn tā hé hǎo,
Tôi rất muốn làm lành với anh ấy.
可又迈不出第一步。
Kě yòu mài bù chū dì yī bù.
Nhưng mà lại không muốn mở miệng nói trước.
我还在等待,
Wǒ hái zài děngdài,
Tôi vẫn đang chờ đợi
等着他主动跟我和好,
Děngzhe tā zhǔdòng gēn wǒ hé hǎo,
chờ anh ấy chủ động làm lành với tôi.
如果他还不主动,
Rúguǒ tā hái bù zhǔdòng,
Nếu anh ấy còn không chủ động.
只好我主动了,
Zhǐhǎo wǒ zhǔdòngle,
Tôi đành phải chủ động.
没办法,
Méi bànfǎ,
Hết cách rồi.
谁让我爱他呢?
Shéi ràng wǒ ài tā ne?
Ai bảo tôi yêu anh ấy chứ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *