Hán 6_Bài 14_bài văn 1 _ 谁当家

第十四课:谁当家
Dì shísì kè: Shéi dāngjiā
Ai làm chủ gia đình
一次我问朋友:
Yīcì wǒ wèn péngyǒu:
Có một lần tôi hỏi bạn tôi
“你们夫妻俩谁当家?”
“Nǐmen fūqī liǎ shéi dāngjiā?”
Hai vợ chồng bạn ai làm chủ gia đình
“当然是我当家了,”
“Dāngrán shì wǒ dāngjiāle,”
Đương nhiên là tôi làm chủ gia đình
朋友骄傲地回答,
Péngyǒu jiāo’ào de huídá,
Người bạn trả lời một cách rất hãnh diện
“我们家有一个规定,
“Wǒmen jiā yǒu yīgè guīdìng,
Gia đình tôi có một quy định
小事由妻子决定,
Xiǎo shìyóu qīzi juédìng,
việc nhỏ do vợ quyết định
大事都由我做主。”
Dàshì dōu yóu wǒ zuòzhǔ.”
Còn việc lớn đều do tôi làm chủ
“哪些是小事,
“Nǎxiē shì xiǎoshì,
Những việc nào là việc nhỏ,
哪些算大事呢?”
Nǎxiē suàn dàshì ne?”
Những việc nào là việc lớn.
“小事就是家里的经济问题,
“Xiǎoshì jiùshì jiālǐ de jīngjì wèntí,
việc nhỏ chính là việc kinh tế của gia đình
比如该买什么,
Bǐrú gāi mǎi shénme,
ví dụ cần mua cái gì
该做什么等等。
Gāi zuò shénme děng děng.
Nên làm việc gì vân vân.
大事可就多了,
Dàshì kě jiù duōle,
Còn việc lớn quá là nhiều
比如谁当美国下届总统,
Bǐrú shéi dāng měiguó xià jiè zǒngtǒng,
Ví dụ ai làm tổng thống khóa sau của nước Mỹ.
中国什么时候能到月球上去,
Zhōngguó shénme shíhòu néng dào yuèqiú shàngqù,
Trung Quốc bao giờ mới lên được mặt Trăng.
人类怎么搬到火星上去住等等,
Rénlèi zěnme bān dào huǒxīng shàngqù zhù děng děng,
Nhân loại làm sao có thể chuyển đến sao hỏa để sinh sống vân vân..
这些大事都由我考虑。”
Zhèxiē dàshì dōu yóu wǒ kǎolǜ.”
Những việc lớn này đều do tôi xem xét.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *