Hóa giải mệnh vận trong tứ trụ, 1/7, Phương vị nên tránh­

Thiệu Vĩ Hoa

Chúng ta vừa không phủ định sự tồn tại của mệnh vận, nhưng cũng rất coi trọng sự bổ cứu của hậu thiên. Còn có gì có thể vượt qua được trời đất? Cho nên phương vị nên tránh đã trở thành yếu tố quan trọng trong các biện pháp hoá giải tai ách.

Nói chung các nhà mệnh học đều biết: phương vị nên tránh hay nên đến không nằm ngoài quy tắc tránh phương kị thần, đi theo phương hỉ, dụng thần. Nhưng lấy gì làm tiêu chuẩn để xác định?

Có người nói nên lấy quê hương tổ tiên làm gốc, có người lấy chỗ sinh của người cha làm gốc, v.v… Theo tôi có lẽ đều không đúng.

Vì mệnh vận của Tứ trụ là ngày giờ sinh, cho nên lấy nơi sinh làm gốc để xác định phương hướng là đúng nhất. Đó là nói đối với cả cuộc đời.

Trong cuộc sông vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nên có người xa quê hương đến sống ở một vùng khác đã lâu. Họ đã thích nghi với môi trường tự nhiên ở đó. Năm ứng với tai ách, phương vị nên tránh cần được xác định theo nơi đang sống.

Như thế mỗi vận là mỗi vận là một thái cực. Dịch có bất biến và biến dịch. Không hiểu được điều này thì cũng như người mù đi đường, không biết bắt đầu từ đâu để vươn tới cái tốt, tránh xa cái xấu.

Năm ứng với tai ách, phương vị nên tránh là: lấy chỗ ở làm tâm, trong vòng bán kính 20 – 30 km nói chung khí hậu biến đổi không lớn. Nếu ra khởi phạm vi đó được xem là đi xa. Khi đi xa phải tránh phương cừu, kị thần, nên đi hướng hỉ, dụng thần. Trường hợp vẫn ở trong phạm vi đó cũng cần kiêng hoạt động nhiều ở phương cừu, kị thần mà nên hoạt động nhiều ở phương hỉ, dụng thần.

Trong nhà ở, căn cứ trung tâm nhà để xác định phương hướng. Trung tâm nhà được xác định theo giao điểm của hai hình chéo hình học của nền nhà ở. Phương xấu của căn nhà vừa là phương cừu, kị thần của mệnh chủ, vừa là phương xấu theo phong thủy học. Nên tránh hoạt động nhiều trên phương vị bất lợi ở trong nhà cũng như vùng quanh nhà, nếu không thì dù là người mệnh tốt cũng sẽ là người chịu ảnh hưởng ở mức độ nhất định.

Nhiều người mệnh xấu dù đã cố đi xa, nhưng lại ở vào căn phòng xấu trong ngôi nhà, ví dụ người hoả vượng kim nhược lại ở căn phòng phía nam nhà cho nên không tránh được bệnh viêm phổi. Bệnh lặp đi, lặp lại lâu ngày vẫn không khởi. Về sau dọn đến phòng phía bắc thì không uống thuốc mà vẫn khởi bệnh. Cho nên năm ứng với tai hoạ có thể đi xa một lần, nhưng phải hết sức cẩn thận.

Cũng có thể không đi xa mà chỉ đảo phòng ở, đổi chỗ giường nằm là tiện nhất. Người đi ra ngoài vẫn chịu ảnh hưởng ở môi trường phòng ở. Bên ngoài khí trường phân tán nên ảnh hưởng ít; ngược lại trong phòng khí trường tụ nên ảnh hưởng nhiều.

Theo lời phản ánh của những người đã được dự đoán thì kết quả rất rõ ràng. Có người hỉ thần là hoả, tôi dặn phương nam lợi cho họ. Ông ta không ngại xa xôi, đi về phương nam nhưng kết quả vẫn gặp rủi ro. Nguyên nhân là vì phương nam của ngôi nhà rất xấu, cho nên có lúc đi xa không bằng đổi chỗ ở trong nhà, nhất là đối với người già, vừa đỡ tốn tiền, vừa đỡ hại sức khoẻ.

Ngay bên cạnh cũng có âm dương, cần gì phải tìm kiếm đâu xa. Nếu biết lợi dụng phương vị tốt ngay trong nhà thì dù không đi xa cũng có thể hoá giải được.

Nhưng có lúc phương vị hỉ, dụng thần không thống nhất với phương cát lợi theo phong thuỷ, đó là nguyên nhân người mệnh cục có hỉ thần là hoả, ô trong căn phòng phía nam của ngôi nhà vẫn gặp rủi ro. Người so với nhà thì cát hung của nhà quan trọng hơn.

Vì vậy cần phải xác định rõ phương vị cát hung của ngôi nhà. Nhưng vì kiến thức phong thuỷ cao sâu nên những điều sắp nói dưới đây khó mà toàn vẹn được. Nhưng dù sao đó cũng là những điều cơ bản, nếu lắm vững nó cũng đủ để hoá giải được tai hoạ. Nếu không hiểu phong thuỷ thì tốt nhất lập một quẻ, khi hào tử tôn quẻ đó là quẻ thế mà vượng thì chắc chắn không có gì đáng lo.

1. Năm nhà gặp tam sát

Tam sát là 3 phương: tuyệt, thai, dưỡng của tam hợp cục. Tuyệt là kiếp sát, thai là tai sát, dưỡng là tuế. Tam sát là khí ám muội phạm phải thì gặp nhiều điều xấu.

Năm hợi, mão, mùi tam sát ở các phương: thân, dậu, tuất.

Năm dần, ngọ, tuất tam sát ở các phương: hợi, tí, sửu.

Năm thân, tí, thìn tam sát ở các phương: dần, mão, thìn.

Năm tị, dậu, sửu tam sát ở các phương: dần, mão, thìn.

Trước hết xác định cung giữa và 8 phương của nhà, sát ở phương đông thì kiêng đặt giường ở phương đông. Những trường hợp khác cũng theo nguyên tắc tương tự.

2. Phương thái tuế, phương tuế phá

– Phương thái tuế: năm tí ở phương tí, năm sửu ở phương sửu, năm dần ở phương dần v.v…

– Phương tuế phá: năm tí ở phương ngọ, năm sửu ở phương mùi, năm dần ở phương thân v.v…

Nếu là năm gặp hạn, đặc biệt là năm mệnh xung thái tuế, vị trí giường nằm không được đặt ở phương thái tuế hay phương tuế, nhất là phương tuế phá của nhà. Ví dụ, người có năm mùi, hoặc tháng mùi, hoặc ngày mùi thì năm 1997 gặp hạn thái tuế, giường nằm kiêng đặt ở phương sửu, mùi, nhất là phương mùi.

Nếu là mệnh gặp hạn, giường nằm không được đặt ở phương thái tuế và tuế phá, kỵ nhất là phương thái tuế. Ví dụ người Tứ trụ có năm sửu, hoặc tháng sửu, hoặc ngày sửu, năm 1997 phạm phục ngâm, giường nằm không được đặt ở phương sửu, mùi, kỵ nhất là phương sửu, vì phục ngâm sẽ nặng thêm.

3. Tuế hợp với can

Năm giáp ở phương kỉ; năm ất ở phương canh,

Năm bính ở phương tân; năm đinh ở phương nhâm,

Năm tuất ở phương quý, v.v…

Kinh Dịch viết: người tuế hợp với can là sự hợp của âm dương, thiên địa, chủ về giảm nhẹ tai ách, tăng thêm phúc lộc. Tuế hợp với can rất thích hợp ứng dụng cho mệnh cục. Ví dụ nhật nguyên canh kim, trên trụ tháng có quý thuỷ thương quan thì năm đinh sửu 1997 thương quan gặp quan, không tốt, giường nằm nên đặt ở phương nhâm hợp với can để tham hợp vong khắc, hoá hung thành cát.

4. Phương lục hợp

Năm tí ở phương sửu, năm sửu ở phương tí,

Năm dần ở phương hợi, năm mão ở phương tuất,

Năm thìn ở phương dậu, v.v…

Hợp thái tuế chủ về điều mừng.

Phương lục hợp rất phù hợp ứng dụng cho mệnh cục. Ví dụ chi ngày sinh là mùi thổ thì năm Đinh sửu 1997, cung vợ chồng xung phạm thái tuế, không tốt, vị trí giường nằm nên đặt ở tí lục hợp, tham hợp vong xung sẽ hoá hung thành cát. Lại ví dụ Tứ trụ có mùi, tuất thì năm 1997 gặp tam hình, không tốt,vị trí giường nên đặt ở phương tí của lục hợp, tham hợp vong hình sẽ hoá hung thành cát.

5. Cửu tinh phân bố trên cửu cung theo năm tháng

– cửu tinh là: Nhất bạch, Nhị hắc, Tam bích, Tứ lục, Ngũ hoàng, Lục bạch, Thất xích, Bát bạch, Cửu tử.

–  Cửu cung là: Khảm, Khôn, Chấn, Tôn, cung Giữa, Càn, Đoài, Cấn, Ly.

Sự sắp xếp cửu cung như sau:

TốnLyKhôn
ChânCung giữaĐoài
CấnKhảmCàn

Trong cửu tinh, Ngũ hoàng, Nhị hắc là sao tai ách, bệnh tật. Khi một sao đến riêng lẻ thì tai ách còn nhẹ, hai sao cùng đến tất sẽ nặng hơn, nếu nghiêm trọng có thể chết người. Tổ hợp hai sao cũng đến là năm Ngũ hoàng, tháng Ngũ hoàng; năm Ngũ hoàng, tháng Nhị hắc; năm Nhị hắc, tháng Nhị hắc; năm Nhị hắc, tháng Ngũ hoàng. Cho dù tổ hợp nào thì cũng đều là xấu cả. Phàm khi ngũ hoàng, nhị hắc đến thì không nên ở hay hoạt động ở phương vị bất lợi.

Trước hết xác định rõ cung giữa của nhà ở và tám phương. Phòng nằm và giường nằm đều kị phương Ngũ hoàng, Nhị hắc.

Tiếp theo là quan sát tám phương, nếu cửa chính của nhà đúng phương Ngũ hoàng, hoặc Nhị hắc thì gặp tháng Ngũ hoàng hoặc Nhị hắc thì người sống ở phòng đó khó tránh khởi tai ách.

Khi phát hiện những trường hợp như trên, tốt nhất là tạm thời chuyển phòng hoặc tạm thời đóng cửa, không hoạt động ở đó nữa. Cố gắng hoá giải, nhưng chưa bảo đảm chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi. Nên đeo thêm các đồ trang sức vàng bạc, hoặc bỏ vào bể nước ăn 6 bông hoa bạc, hoặc năm đó ở phương Lục bạch nên đặt tivi để sinh hoạt nhiều theo phương đó. Ví dụ năm 1996, Ngũ hoàng ở phương Càn, Nhị hắc ở phương Chấn. Tháng 5 Ngũ hoàng đến phương Càn, Nhị hắc đến phương Chấn, cả năm và tháng Lục bạch đều ở phương Đoài, nên có thể hoạt động nhiều ở phương Đoài.

Ví dụ. Nam

ẤnSátNguyên
Ất mùiNhâm ngọBính thìn

Lưu niên: Bính tí

Đây là hôm tôi chỉnh lý tài liệu này, có người phụ nữ đến nhờ hoá giải cho chồng. Không biết giờ sinh. Mệnh này hoả vượng, kình dương lẫn sát, phải đề phòng bất trắc bị lao tù. Năm 1992 đã bị ngồi tù, năm 1994 ra tù. Năm 1996 ngang vai, kình dương, tuy có mùi thổ hợp giải, nhưng khó tránh được điều xấu.

Cửa chính nhà đó theo hướng đông của phương nhà cao tầng, năm Nhị hắc, tháng 5 Ngũ hoàng đến, qụả nhiên ngày 12-13 vì ăn cướp mà bị bắt. Mệnh hung, trạch hung, hành vi hung nên số kiếp khó tránh khỏi. Nay gieo quẻ cho người vợ dự đoán kết qụả như sau:

Năm Bính tí, tháng canh tí, ngày quý mão

Trạch lôi tuỳHoả lôi phệ hạp 
Tài mùi (ứng) XPhúc tịBạch hổ
Quan dậu oTài mùiPhi đằng
Phụ hợiQuan dậuCâu trần
Tài thìn (thế)  (Tuần không)Tài thìnChu tước
Huynh dầnHuynh dầnThanh long
Phụ tíPhụ tíHuyền vũ

Quan tinh là dụng thần, quan động hoá tài, tài động sinh quan, nên có tiền thì có thể giải cứu. Hào thế tuần không tức là trong nhà không có tiền, lại gặp chu tước, cần phải đi về phương mùi hoặc gặp người cầm tinh con dê để vay tiền. Nếu năm nay không tích cực giải cứu thì sang năm là mộ kho, rất dễ ngồi tù. Mấy hôm sau quả nhiên được tin cần phải có hơn 1 vạn đồng nộp phạt thì có thể được tha. Hiện đang chuẩn bị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *