Hóa giải mệnh vận trong tứ trụ, 6/7, Chọn ngày hóa giải.

Nếu dự đoán được trước và tìm cách hoá giải trước thì có thể chọn ngày tốt của tháng 11, hay tháng 12 của năm trước.

Ví dụ năm 1996 ứng hạn, thì chọn ngày tốt của tháng 11 hoặc tháng 12 năm 1995.

Các tháng đều lấy tiết lệnh làm chuẩn, giờ lấy giờ chuẩn của địa phương.

Ví dụ tháng năm đó ứng hạn mà tháng năm đó mới dự đoán và tìm cách giải cứu thì lấy ngày tốt của tháng đó làm ngày hành động.

Ví dụ tháng 11 năm 1996 ứng hạn mà tháng 11 năm 1996 mới đến nhờ giải cứu, có thể chọn ngày tốt trong tháng 11, thậm chí lấy ngay ngày đến nhờ giải cứu làm ngày hành động, đó gọi là gấp thì ứng gấp.

Nói chung, cần chọn thiên đức, nguyệt đức, hợp thiên đức, hợp nguyệt đức, hợp can năm, hợp chi năm hay thiên ất quý nhân làm ngày giờ tốt.

Không được xung phạm bản mệnh.

Năm hay tháng ứng hạn đương nhiên là năm, tháng đó đã xung phạm bản mệnh,, nên; ở đây không bàn đến nữa.

Giờ nên chọn là giờ quý nhân của bản mệnh, cố gắng tạo thành hỷ hay dụng thần của bản mệnh.

Nếu hạn gặp xung hoặc gặp hình thì có thể chọn ngày giờ gặp hợp, ví dụ mệnh ngọ gặp năm ứng hạn là tý, có thể chọn ngày, giò mùi hoặc ngày, giờ sửu.

Cuối cùng mùi tốt hay sửu tốt còn phải xem cát hung, thần sát của ngày đó có tổ hợp thành hỷ hay kị thần của bản mệnh hay không.

Xét phương vị cũng tương tự. Nếu chọn ngày, giờ là mùi thì dâng hương, phóng sinh, xây dựng công trình phải dùng phương mùi, nhưng không được phạm phương sửu;

nếu chọn ngày, giờ sửu để dâng hương, phóng sinh hay làm công trình thì phải dùng phương sửu nhưng không được, phạm phương mùi;

Nếu gặp quan thương xung khắc lẫn nhau có thể chọn ngày giờ là tại của mệnh cục;

phương vị cũng tương tự.

Nếu quan thương xung khắc ở thịên can thì chọn ngày giờ theo thiên can, nếu có thể dùng địa chi phổi hợp thành tài cục làm cho tài vượng thì càng tốt.

Năm ứng hạn gặp quan sát khắc thần thì có thể chọn cục ấn thụ.

Phương vị cũng tương tự.

Chọn ngày tốt để giải hạn khác với chọn ngày tốt theo năm sinh thường lấy thiên can làm chính;

Phàm hỉ hay kị thần là tài, quán, thụ thì lấy can ngày làm chính.

Chọn ngày giải hạn phải coi trọng ngày giờ, cố gắng chú ý hóa giải các điều xấu của tháng năm.

Bởi vì tháng hay năm ứng hạn phần nhiều đã bị xung phạm.

Nếu chọn được tháng 12 của năm trước là tốt nhất.

Chọn ngày giờ tốt để giải hạn rất quan trọng, là then chốt bảo đảm cho sự thành công hay thất bại của hóa giải.

Phàm hóa giải thành công phần nhiều đều là điềm dự báo tốt lành, vật phóng sinh thường tỏ ra có ý lưu luyến người chủ.

Chọn ngày dâng hương phải có lễ vật.

Người cần hóa giải dâng hương cầu thần phải cố gắng nhất trí với tín ngưỡng của người đi hóa giải.

Sau khi đốt hương không nên bỏ đi ngay mà phải vái lạy, nhẩm đọc những điều mình thỉnh cầu, sau đó môi ra đi trong lưu luyến.

Khi phóng sinh cũng cần phải tụng niệm thỉnh cầu.

Dâng hương hàng ngày không được gián đoạn, nếu bận việc đột xuất phải nhờ người nhà làm thay.

Sau một năm dâng hương nến chọn ngày tết để lễ tạ thần linh, đồng thời đốt hết những giấy tờ có liên quan với người giúp hóa giải, như thế mới gọi là hoàn thành.

Nếu trong hai năm liên tục đều ứng hạn thì sau khi lễ tạ, có thể căn cứ hỉ hay kị thần của mệnh cục, dùng phương pháp trên để hóa giải.

Cũng có người Sau đó muốn thờ phụng suốt đời.

Trường hợp như vậy sau khi lễ tạ có thể chọn ngày tốt rước tượng về đặt ở cung cát lợi trong nhà, thờ cúng phải thành tâm, chỗ đặt tượng phải sạch sẽ, yên tĩnh.

Các phương pháp trên đây đều do người hóa giải căn dặn, cách làm cụ thể nói chung do mệnh chủ tự hoàn thành.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*