STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 11/25

Avoid hot stocks in hot industries.

Great companies in cold, nongrowth industries are consistent big winners.

Tránh xa cổ phiếu của những công ty nóng thuộc các lĩnh vực nóng.

Những công ty lớn trong những ngành nghề ít sôi động, không phát triển luôn là những công ty thắng lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *