STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 13/25

If you’re thinking about investing in a troubled industry, buy the companies with staying power.

Also, wait for the industry to show signs of revival.

Buggy whips and radio tubes were troubled industries that never came back.

Nếu bạn có ý định đầu tư vào một ngành nghề đang gặp khó khăn, hãy mua cổ phiếu của những công ty có khả năng vượt qua thử thách.

Đồng thời, hãy đợi khi nào ngành nghề đó có dấu hiệu phục hồi.

Xe ngựa kéo và đèn radio là những ngành sản xuất gặp khó khăn và không bao giờ phục hồi trở lại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *