STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 16/25

A stock-market decline is as routine as a January blizzard in Colorado. If you’re prepared, it can’t hurt you.

A decline is a great opportunity to pick up the bargains left behind by investors who are fleeing the storm in panic.

Thị trường chứng khoán sụt giảm chỉ là hiện tượng thường ngày, Nếu bạn chuẩn bị sẵn sàng, nó không thể làm tổn thương bạn.

Sự sụt giảm là một cơ hội tuyệt vời để kiếm được món hời bỏ lại phía sau bởi các nhà đầu tư đang chạy trốn cơn bão trong hoảng loạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *