STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 17/25

Everyone has the brainpower to make money in stocks.

Not everyone has the stomach.

If you are susceptible to selling everything in a panic, you ought to avoid stocks and stock mutual funds altogether.

Mọi nguời đều có khả năng tư duy để kiếm tiền từ đầu tư cổ phiếu.

Nhưng không phải ai cũng muốn.

Nếu bạn dễ bị ảnh hưởng với việc bán mọi thứ trong cơn hoảng loạn, tốt nhất là nên tránh cả cổ phiếu và quỹ tương hỗ cổ phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *