STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 18/25

There is always something to worry about. Avoid weekend thinking and ignore the latest dire predictions of the newscasters.

Sell a stock because the company’s fundamentals deteriorate, not because the sky is falling.

Luôn có những điều phải lo lắng về khoản đầu tư của bạn, nhưng đừng nghĩ tới và hãy bỏ qua những tiên đoán bi thảm cuối cùng của các phát thanh viên.

Dù bất cứ chuyện gì xảy ra bạn cũng chỉ nên bán cổ phiếu khi những nền tảng cơ bản của công ty giảm giá trị chứ không phải bởi vì bầu trời đang sụp xuống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *