STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 20/25

If you study 10 companies, you’ll find 1 for which the story is better than expected.

If you study 50, you’ll find 5.

There are always pleasant surprises to be found in the stock market—companies whose achievements are being overlooked on Wall Street.

Nếu nghiên cứu 10 công ty, bạn sẽ thấy ít nhất có một công ty có tình trạng tốt hơn kỳ vọng.

Vậy nếu nghiên cứu 50 công ty, thì sẽ có 5 công ty như vậy.

Thị trường chứng khoán luôn có những bất ngờ thú vị – những cổ phiếu bị các chuyên gia ở Phố Wall bỏ qua lại là những cổ phiếu làm nên kỳ tích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *