STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 22/25

Time is on your side when you own shares of superior companies.

You can afford to be patient—even if you missed Wal-Mart in the first five years, it was a great stock to own in the next five years.

Time is against you when you own options.

Thời gian đứng về phía bạn khi sở hữu cổ phần của những công ty lớn.

Hãy luôn kiên nhẫn – ngay cả khi bạn bị lỡ mất cơ hội mua Wal- Mart trong năm năm đầu, thì trong năm năm sau nó vẫn là cổ phiếu đem lại lợi nhuận cao cho bạn.

Thời gian sẽ không ủng hộ bạn nếu đầu tư vào những hợp đồng quyền chọn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *