STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 24/25

Among the major stock markets of the world, the U.S. market ranks eighth in total return over the past decade.

You can take advantage of the faster-growing economies by investing some portion of your assets in an overseas fund with a good record.

Trong số những thị trường chứng khoán lớn trên thế giới, thì thị trường của Mỹ chỉ đứng thứ tám về tổng doanh thu trong cả thập kỷ qua.

Bạn có thể tận dụng cơ hội đầu tư vào những nền kinh tế phát triển nhanh hơn bằng cách đầu tư một phần tài sản của mình vào một quỹ nào đó ở nước ngoài có lịch sử phát triển tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *