STOCK 25 GOLDEN RULES / 25 quy tắc vàng trong đầu tư chứng khoán 6/25

You have to know what you own, and why you own it. “This baby is a cinch to go up!” doesn’t count.

Bạn phải biết rõ bạn đang sở hữu cổ phiếu của công ty nào, và tại sao lại sở hữu nó. Đừng để ý đến việc “cổ phiếu đó chắc chắn sẽ mang lại bao nhiêu lợi nhuận!”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *