Trấn Trạch _ Trồng cây _ Hành Mộc

Tùng tuyết, 

tùng nhật, 

tùng liễu (kiêm Thủy), 

long não, 

bách tán xa mu, 

dạ hương, 

da, 

sấu (kiêm Thủy), 

tùng, 

bách, 

đa búp đỏ (Kiêm Thủy), 

thạch tùng, 

nhựa ruồi (kiêm Thủy), 

ruổi, cỏ, 

nhạc ngựa, 

thiết mộc lan, 

nhạc ngựa lênh Trung quốc (kiêm Kim), 

hoàng dương, 

lan, 

trúc phú quỷ, 

nhãn, 

mít, 

muống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *